De nære relasjoner!

Hva dukker opp i deg når du leser overskriften?

Bildet er tatt av Enrique Meseguer fra Pixabay
Vi har mange nære relasjoner, de fleste i familien, men også venner og kollegaer.
Når vi prater om å jobbe med relasjoner så er det ofte med tanke på kjæresten, barn, søsken og foreldre. Jeg har en eller annen tiltrekning mot ordet relasjoner og har hatt det en tid. Jeg har undret, er det som Coach jeg skal jobbe med relasjoner? Men, jeg er jo ingen par-terapeut.

Så plutselig går det opp for meg at det handler om den viktigste relasjonen av alle. Nemlig relasjonen til oss selv. Som en klient av meg sa. Hadde jeg ikke hatt så dårlig relasjon til meg selv, så kunne ikke lederen min behandlet meg så dårlig!

Du tenker kan hende nå, jeg har passe god relasjon til meg selv, men har opplevd at andre behandler meg dårlig. Forskjellen er, de som klarer å stå opp for seg selv, sette grenser og skille mellom hva som er din og andres utfordring. Kontra de som lar det gå innover seg og tenker, hva er galt med meg?

Det siste kan få store konsekvenser, med lavt selvbildet, stress, utmattelse også videre.
En annen ting er, dersom vi velger å jobbe med egen relasjon så får det ofte positive ringvirkninger når det gjelder både kjæreste, familie, jobb og venner.

Så ja, jeg skal jobbe med relasjoner som Coach, ikke som parterapeut, men med menneskers relasjon til seg selv! Det er det som er nøkkelen til et bedre liv.

Fyll ut skjemaet under for en uforpliktende samtale: